วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ที่แขวนกระสอบทราย ติดผนัง 50 60 cm

ที่แขวนกระสอบทรายติดผนังยาว60cm

ที่แขวนกระสอบทราย ติดผนัง60 cm

ที่แขวนกระสอบทราย ติดผนัง 60 cm

ที่แขวนกระสอบทราย ติดผนัง 60 cm

 • ที่แขวน กระสอบทราย พร้อมชุด(ไม่รวมกระสอบทราย)
 • สำหรับแขวนกระสอบทรายให้ห่างจากผนัง
 • ที่แขวนกระสอบขนาดความยาว 60 cm
 • น้ำหนักชุดเหล็ก 3.3kg.

  สั่งซื้อผ่านlazada คลิ๊กที่นี่
  สั่งซื้อผ่านShopee คลิ๊กที่นี่

  ที่แขวนกระสอบทราย ติดผนัง 50 cm
  ที่แขวนกระสอบทราย ติดผนัง 50 cm

 • ที่แขวน กระสอบทราย พร้อมชุด(ไม่รวมกระสอบทราย)
 • สำหรับแขวนกระสอบทรายให้ห่างจากผนัง
 • ที่แขวนกระสอบขนาดความยาว 50 cm
 • น้ำหนักชุดเหล็ก 2.6kg.

  สั่งซื้อผ่านlazada คลิ๊กที่นี่
  สั่งซื้อผ่านShopee คลิ๊กที่นี่